Ezoterika
FengShui
Angyalok
Egészség
2018. március 19., hétfőGYERMEKHOROSZKÓP

Vajon ismerjük gyermekünk egyéniségét? Például az Ikrek jegyű gyermek élénk, becsvágyó és humoros, másképpen reagál a dolgokra, mint például a Bika vagy a Vízöntő. Cikkünkben minden csillagjegy jellemzőit bemutatjuk, így megismerhetjük gyermekünk csillagjegyétől függő egyéniségét és segíthetjük teljesebb kibontakozását.


KOS

III.21-IV.20

Akaraterő, hatalom, báj

CSECSEMŐ

Gyengédségre és nyugalomra van szüksége. Hihetetlenül élénk, örökmozgó, igazi minden lében kanál. Gyakran érhetik kisebb balesetek.

GYERMEK

Fantasztikus energiák feszülnek benne! Óriási kíváncsisága szüntelenül sarkallja, hogy mindent felfedezzen. Hibája: igen gyorsan változtatja érdeklődése tárgyát anélkül, hogy bármit is alaposabban megismerne. Vakmerő, energetikus, szüksége van a mozgásra.

KAMASZ

Kényes kor; szüksége van az önmegvalósításra. Ne fékezzük a lendületét. Tele van becsvággyal, és jól érzi magát a bőrében. Optimizmusa kisugárzó

TANULÁS: gyenge pontja a fegyelem, nem viseli el a korlátokat. Meg kell tanulnia, hogy ha nem elég diplomatikus, szaporodnak az ellenőrzőjében a figyelmeztetések, és a szülők behívása az iskolába. Vezető egyénisége kifejezésre jut: ha hangadóra van szükség, ő lesz az! A kiváló eredményekért dicsérjük meg! A kudarc nagyon hamar kedvét szegheti. Tanítsuk türelemre: gyorsan és a jól nem mindig megy együtt.

HIVATÁS: üzletember, sportoló, reklámszakember, műszerész.

ERŐS OLDALA: erős akaratú és dinamikus. A gondolatról gyorsan áttér a cselekvésre. Őszinte, becsületes és hűséges barát. Munkaképessége bámulatra méltó.

GYENGE OLDALA: a diplomáciai érzék, az ítélőképesség, a tekintélytisztelet hiánya, meggondolatlanság.

Vissza

BIKA

IV.21-V.20.

Érdeklődés, érzékenység, nyíltság

CSECSEMŐ

Imádnivaló. Ha alszik, akkor valóban azt teszi. Ám ha éjszaka nyugtalan és gyakran felsír, valami nincs rendben: figyeljünk oda, valamit jelez. Torkos. Ügyelnünk kell a testsúlyára.

GYERMEK

Igényli a gyöngédséget, ne fukarkodjunk a kedveskedéssel, a cirógatással, a hiányát nehezen viseli. De ne zavarjuk meg, amikor egyedül akar maradni. Ha ilyenkor közeledünk hozzá, baj lesz!

KAMASZ

Könnyen irányítható, kezelhető, tökéletes összhangra törekszik. A nagyon erős alapon álló kapcsolatokat kedveli. Szereti a finom ételeket, a nagy baráti összejöveteleket, ahol megváltják a világot.

TANULÁS: ha kitűz maga elé valamilyen célt, ahhoz tartja magát. Ám ösztönzés vagy célkitűzés hiányában hanyag, nemtörődöm lesz. Nagyon fogékony a művészet és az esztétika iránt. Vásároljunk neki ilyen témájú könyveket, és gyakran vigyük múzeumba. 15 és 22 éves kora között kibontakoznak szellemi képességei.

HIVATÁS: ügyvezetés, informatika, művészetek, különösen a szobrászat és a zene.

ERŐS OLDALA: becsületesség, mély és hosszan tartó szeretet. Szereti megosztani valakivel az örömét, de a bánatát is. Harmóniára törekszik.

GYENGE OLDALA: fél kockázatot vállalni. Túlságosan szereti a biztonságot. Hajlamos a konokságra és belesüppedni a megszokásba. Túlzottan ragaszkodó és féltékeny.

Vissza

IKREK

V.21-VI.21.

Alkotókészség, tetterő, becsvágy

CSECSEMŐ

Emellett az aranyos baba mellett nem lehet pihenni! Az esti elalvás kész cirkusz. Mivel rendkívül mozgékony, egy percig se vegyük le róla a szemünket, csak így kerülhetők el a kis bajok.

GYERMEK

A Merkúr (erő) hat rá. Emlékezőtehetsége kitűnő, elméje kifejezetten élénk. Ragyogó eredményeket ér el tanulmányai során. Humora és fantáziája miatt elbűvölő gyermek. A kemény felszín alatt nagy lélek bújik meg.

KAMASZ

Képes a javára fordítani a kialakult helyzetet, így mindig ügyesen kivágja magát. Ösztönözni kell, hogy végigvigye a dolgokat, ugyanis az állhatatosság nem tartozik az erényei közé. Szereti az egyenrangú tárgyalófeleket.

TANULÁS: kiváló felfogóképessége mellett figyelme nagyon hamar alábbhagy. Mindig új feladatra van szüksége. Figyeljünk rá: hajlamos elhanyagolni a dolgokat. Az olvasás, az írás és a művészetek a kedvenc területei. Életének kulcsfontosságú éveiben, 3-tól 12-13 éves koráig fokozottan ügyeljünk rá.

HIVATÁS: pedagógus, író, zenész, újságíró, és minden, ami a kommunikációval kapcsolatos. Az egyhangúságot nem tűrné!

ERŐS OLDALA: könnyen alkalmazkodik. Gyors észjárású. Nincs benne agresszivitás, és mindenekfelett imádja a párbeszédet.

GYENGE OLDALA: túl játékos. Egyszerre túl sok dologgal foglalkozik, de egyiket sem fejezi be. Idegrendszere érzékeny.

Vissza

RÁK

VI.22-VII.22.

Báj, kedvesség, intuíció

CSECSEMŐ

Csaknem ideális gyermek: ragaszkodó és érzékeny. Hogy kiegyensúlyozott legyen, fontos a kielégítő alvás. Biztosítsunk számára hosszú pihenéseket is. El tudja bűvölni a környezetét. Legyünk határozottak, ne engedjünk neki, mert nagyon könnyen hisztis, szeszélyes gyerek válik belőle.

GYERMEK

Álmaiba menekül, és a keze ügypébe kerülő valamennyi könyvet elolvassa. Tartsuk tiszteletben a lelki világát. Ne legyünk türelmetlenek hosszú hallgatásai miatt. Érzékenységgel párosuló óriási képzelőerővel rendelkezik.

KAMASZ

A Hold (érzékenység, megérzés) befolyása alatt áll, ezért szereti a választékos környezetet. Beszéljünk vele komolyan, de kedvesen, hogy leszálljon a realitások talajára. De ne faggassuk; tartsuk tiszteletben a világát.

TANULÁS: minden a környezetről és a pedagógus egyéniségétől függ. Ha ez utóbbi felkelti az érdeklődését, akkor kétségkívül csodákra képes. Mivel jó felfogású, nagyon hamar megérti a dolgok lényegét. Ha a fegyelem túl szigorú, zárkózottá válhat. 7 éves kortól 14 éves koráig nagyon nagy érdeklődést mutat a jövője iránt. Soha ne hárítsuk el egyetlen kérdését sem, és lépésről lépésre kövessük fejlődését. Ezek nagyon fontos évek: finoman és rugalmasan rá kell vezetnünk az önállóságra.

HIVATÁS: oktatás, kereskedelem, színház, divat: minden, ami közönséggel kapcsolatos

ERŐS OLDALA: termékeny és túláradó képzelőerő. Nagyon nagy önbizalom. Ösztönös megérzés. Álmai megvalósítására törekszik. Nagylelkű.

GYENGE OLDALA: nehezen szembesül a valósággal. Érzékenység, mely érzelgősségbe fordulhat.

Vissza

OROSZLÁN

VII.23-VIII.23.

Becsvágy, büszkeség, okosság

CSECSEMŐ

Nem könnyű eset a kis Oroszlán! Az első hónapoktól kezdve kimutatja vérmérsékletét. Dühkitörései hatásosak, de hamar elmúlnak. Ha a cumisüveg nem áll idejében a rendelkezésére, azonnal tudtára adja környezetének.

GYERMEK

Cselekvésre van szüksége! Ha ön pihenésre és derűs nyugalomra vágyik, hamarosan rájön, hogy vele ez nem megy! Már nagyon korán társas lény, de a magány sem ijeszti el, ugyanis ő az, aki dönt, hogy egyedül akar maradni vagy sem. Mindig talál valakit, akivel beszélgethet. Szervezőkészsége korán megmutatkozik, és mindent nagyon komolyan csinál. Lassacskán kirajzolódik vezető egypénisége.

KAMASZ

Mindenáron sikereket akar aratni! Igen büszke. Kifogásainkat négyszemközt mondjuk meg neki. Imádja, ha művelt emberek veszik körül. Fontos számára a barátság. Vállalja felelősséget, de a tévedéseit is. Sikereihez gratuláljunk. Szüksége van arra, hogy érezze, szeretik, csodálják.

TANULÁS: általában problémamentes. Okossága révén jól dönt a pályáját illetően. A kudarcot nem tudja elviselni, ezért sikerrel véghezviszi, amibe belefogott. Hajlamos bizonyos tárgyakat elhanyagolni, mondván, azokra semmi szüksége. Próbáljuk meggyőzni, hogy a széleskörű, általános műveltség nagyon fontos.

HIVATÁS: építészet, lakberendezés, reklám, divat, lehetőleg mindig a csúcson.

ERŐS OLDALA: nagylelkűség és becsületesség. Vállalkozásaiban mindig sikeres. Jó vezető.

GYENGE OLDALA: érzékenység. Túlzott becsvágy. Fokozott önbecsülés. Rugalmasság hiánya.

Vissza

SZŰZ

VIII.24-IX.23.

Rendszeretet, kedvesség, realizmus

CSECSEMŐ

Szereti, ha békén hagyják. Nagyon finoman kell kifürkészni érzéseit, és kitalálni vágyait. Ha akarja, nagyon jól meg tudja értetni magát.

GYERMEK

Megfontolt, jó megfigyelő, nem sajnálja az időt arra, hogy elemezze a dolgokat. Kiegyensúlyozottságához rendkívül fontos, hogy boldog és nyugodt családban éljen. Korán bizonyítja rendszeretetét. A szobájában mindig rendet tart, biztosak lehetünk ebben. Nem duzzog a mindennapi feladatok miatt.

KAMASZ

Hirtelen minden ellen lázadhat! Erélyesen kritizál, kifogásol. Így alakítgatja egyéniségét. Nagyon hamar kiderül, hogy ezzel sérülékenységét és önbizalomhiányát próbálja leplezni. Ilyenkor a feszültség oldásához nagy szüksége van a bensőséges beszélgetésre.

TANULÁS: okos, pontos és gyakorlatias. A hosszú távú munkákért nem lelkesedik, de ne legyünk meglepve, ha órákig képes törni a fejét egy-egy feladaton. Ha elveszíti az érdeklődést munkája iránt, nemtörődöm, illetve hanyag lesz. Ez valamilyen lelki zavarra utal, mivel az ilyen vislekedés ellenkezik a természetével. Ebben az esetben beszélgessünk vele, hogy kiderítsük a probléma okát. Nagyon érzékeny, érzelmi életére végtelenül tapintatosan, természetesen kell figyelni.

HIVATÁS: könyvelés, titkárság, kiskereskedés, gyógyítás.

ERŐS OLDALA: logikus és elemző elme. Becsületesség, empátia, másokra figyelés képessége, nagyon fejlett gyakorlati érzék.

GYENGE OLDALA: a mániákusság határát súroló maximalizmusa. Fokozott érzékenysége. A vakmerőség hiánya. Már nagyon korán bizonyítja ellenkezését.

Vissza

MÉRLEG

IX.24-X.23.

Érzékenység, makacsság, vonzerő

CSECSEMŐ

Ennivalóan aranyos! Fogékony a szépség és kellem iránt. Minden alkalommal, amikor a bölcsője fölé hajolunk, kedves mosollyal fogad. Imádja, ha vannak körülötte, és nagyon korán megszereti a zenét. A zaj viszont riasztja: biztosítsunk számára nyugodt környezetet.

GYERMEK

Finom, félénk és határozatlan. Állandóan habozik. Segítenünk kell abban, hogy erősítse egyéniségét. Az igazságosság nagyon fontos a számára, ügyeljünk arra, nehogy igazságtalanságot kövessünk el vele szemben. Ha vannak testvérei, egyikükkel se kivételezzünk, ezt nem viseli el!

KAMASZ

Barátokban és meghívásokban nem szenved hiányt. Gondtalansága miatt elveszítheti realitásérzékét: hagyja, hogy elragadja képzelete. Hajlamos arra, hogy csak kis erőfeszítést tegyen valamiért. Tanítsuk meg a munka fontosságára. Bizonyos dolgokat nehezen tudunk megtiltani neki, de vegyünk erőt magunkon. Ha elfogadjuk az érveit és engedünk, azzal nem segítünk neki.

TANULÁS: mindenért lelkesedik, ami a művészettel kapcsolatos. Érdeklődési köre minduntalan változik, csapong. Később megtalálja a megfelelő pályát, de sok területre kell felhívni a figyelmét. Érzelmi élete gazdag és befolyásolhatja döntéseiben. Nagyon figyeljünk rá, mert előfordulhat, hogy rossz irányba terelődik.

HIVATÁS: közhivatal, grafikus művészetek, építészet, luxus kozmetikai vagy ruházati cikkek forgalmazása.

ERŐS OLDALA: élénk elme, finomsággal és érzékenységgel színezve. Kiváló közvetítő és szónok. Nagy a vonzereje.

GYENGE OLDALA: nem tud nemet mondani. Hajlamos meghajolni az erősebb akarat előtt. Mindenekfölött azt szereti, ha sok barát veszi körül...

Vissza

SKORPIÓ

X.24-XI.22.

Alkotóképesség, agresszivitás, érzékiség

CSECSEMŐ

Egyénisége korán megnyilvánul! Nagyon eleven, pajkos, mindent szét kell szednie, le kell hámoznia, össze kell törnie, hogy megértse a lényeget, mivel kíváncsisága határtalan. Ne legyünk vele se túl szigorúak, se túl engedékenyek. A legkisebb hibát kihasználja, ilyenkor érvényesül a "ha megkaptad, ne engedj belőle"-elv.

GYERMEK

Nem könnyű megtudni, mit forgat a kis fejében... Ébresszünk benne bizalmat, hogy kitárulkozzon. Távollétében ne turkáljunk a holmija között, tartsuk tiszteletben birodalmát. Nehezen lehet becsapni, mert ösztönösen megérzi a dolgokat és akaratos.

KAMASZ

Lázadása heves lehet. Viselkedjünk úgy, hogy ne tápláljuk harciasságát. A lehető legtöbbet beszélgessünk vele, hiszen imádja, ha mondandóját figyelembe veszik. Mindent kifogásolhat: a társadalmat, a környezetében lévő személyeket stb. Szexuálisan általában korán érik. Erről beszéljünk vele nyíltan, de ne hozzuk zavarba.

TANULÁS: ha a környezete megfelelő, jó tanárok és barátok irányítják, minden simán megy. Ellenkező esetben kis ördögfiókává válik, és változó eredményeket mutat fel: egyik nap kitűnő, másik nap elégtelen és így tovább. Kedvét leli abban, hogy megjátssza az ostobát vagy az okosat. Ezt a problémát úgy tudjuk kezelni, ha fegyelemre tanítjuk. Igyekezzünk rávezetni arra, hogy erőfeszítés nélkül semmire sem viszi: ha szabad akar lenni, el kell nyernie a szabadságát, de nem mindegy, hogyan.

HIVATÁS: ügyvéd, sportoló, kutató orvos, humán tudományok, régészet.

ERŐS OLDALA: elemző és intuitív elme. Kevéssé befolyásolható, erős akaratú.

GYENGE OLDALA: szereti a bonyodalmakat. Bizalmatlan és agresszív. Nem szereti megfogadni a tanácsokat.

Vissza

NYILAS

XI.23-XII.21.

Tudás, nagylelkűség, kiegyensúlyozottság

CSECSEMŐ

Mosolya és életkedve a környezete számára maga a boldogság. Semmi gond nincs vele. Imádja a társaságot. Amint biztonságban érzi magát, elalszik.

GYERMEK

Ellenállhatatlan és elszánt, nem marad észrevétlen: kivívja mások rokonszenvét. Jelenléte megnyugtató, hangulata mindig kiegyensúlyozott. Kíváncsisága határtalan, szüntelenül kérdésekkel ostromolja környezetét. Igazi fecsegő! Általában a saját feje után megy, de nem konok, figyelmesen meghallgatja a jó tanácsokat.

KAMASZ

Nagyon korán hatalmába keríti a függetlenség utáni vágy. Idealizmusa és erős igazságérzete lévén, meg akarja váltani a világot. Jupiter az uralkodó bolygója, ebből ered felelősségérzete és fokozott önbecsülése. Ne legyünk meglepve, ha reménytelennek látszó ügyekért száll síkra, vagy a politika iránt kezd érdeklődni.

TANULÁS: mivel becsvágyó és jó társadalmi helyzetre vágyik, mindent belead a tanulásba. Szorgalmas és rendes, összességében egész jó eredményeket ér el. A szabad és független foglalkozások vonzzák, mert nem tudja elviselni, ha valaki parancsol neki. Egyébként a tanárai jobban teszik, ha óvatosan bánnak vele, ugyanis a legkisebb igazságtalanságot sem hagyja szó nélkül! Az intenzív sportolás rendkívül fontos a lelki egyensúlya szempontjából. Környezete számára életöröme jelenti a boldogságot.

HIVATÁS: ügyvéd, műsorvezető, pedagógus, idegenvezető, pszichológus vagy felfedező.

ERŐS OLDALA: nagyon megértő, mindig jó tanácsadó. Nagylelkű és őszinte.

GYENGE OLDALA: szertelen. Hajlamos szétforgácsolódni. Nehezen találja meg a szilárd helyzetet. A függetlenség iránti olthatatlan vágya olykor az önzést súrolja.

Vissza

BAK

XII.22-I.20.

Makacsság, erő, pontosság

CSECSEMŐ

Megfigyelő. Ne aggódjunk, ha hosszú csendbe burkolózik, ez tartózkodó természetének a jele. Nem szereti, ha megzavarják. Ha sokan vannak körülötte, az előbb-utóbb nyugtalanítani kezdi. Nem kedveli a változásokat. Alkalmazkodnunk kell a ritmusához.

GYERMEK

Komolynak és higgadtnak látszik. A nagy baráti összejövetel, buli nem az ő világa; jobban szeret otthon olvasni vagy tanulni. Próbáljuk meg rávenni a kikapcsolódásra, szórakozásra, mert hosszú távon zárkózottá válhat, és nehezen fog kommunikálni a többiekkel.

KAMASZ

Nagyon bolnyolult ez a korszak, kiszámíthatatlanná válik, nehéz megérteni. Gondolatait, érzelmeit megtartja magának. Nála minden belül játszódik le; a csend a fellegvára. Ösztönösen megérzi, hogy az idő a javára dolgozik, és csak húsz-, harmincéves kora között alakul ki az egyénisége.

TANULÁS: erős oldala az emlékezőtehetsége és az akaratereje. Egyáltalán nem ijed meg a hosszú ideig tartó tanulástól! Mindig úgy érzi, hogy nem tud eleget. A szellemi túlterheléstől óvjuk, mert az depresszióval, memóriazavarokkal járhat. Ne érje semmi igazságtalanság, mert zárkózottá válik.

HIVATÁS: tudományos kutatás, pénzügy, politika, régiségek.

ERŐS OLDALA:feddhetetlenség. Fokozott rendszeretet. Képes hosszú távú tervek megvalósításába belefogni. Jó koncentrálóképesség. Ügyel a részletekre.

GYENGE OLDALA: kevéssé közlékeny. Pesszimizmusra hajlamos, lassú, zárkózott.

Vissza

VÍZÖNTŐ

I.21-II.19.

Érzékiség, ítélőképesség, függetlenség

CSECSEMŐ

Nehéz fegyelmezni a kis Vízöntőt. Általában korán ébred, és idegességre utaló jeleket mutat. Szereti, ha körülveszik: nem tudja elviselni a magányt. Ne előltessünk rá semmit, mert ezzel ellenállásra, lázadásra ösztönözzük. Sokkal jobb, ha kedvességgel próbálkozunk.

GYERMEK

Mindent egyedül akar csinálni. Ez az eléggé önnálló észjárás jele. Egyáltalán nem viseli el, ha kényszerítik. Társaságban jól érzi magát, de olykor szüksége van arra, hogy egyedül legyen. Ha a furcsának nevezett dolgok iránt érdeklődik, ne aggódjunk, mert minden vonzza, ami eltér a megszokottól.

KAMASZ

Vitatkozónak mutatkozhat, de csak azért, hogy bizonyítsa egyéniségét. Mindennel ellenkezik, ami a tekintélyt, a fegyelmet jelenti. Legyünk kedvesek és figyelmesek, ugyanis a szülők is bizonyos tekintélyt testesítenek meg. Beszélgessünk vele nyíltan, hallgassuk figyelmesen gondolatait, véleményét. Fontos, hogy egyenrangúként kezeljük.

TANULÁS: ugyanúgy lehet példás, kitűnő tanuló, mint fegyelmezetlen, közepes eredményt produkáló. Szereti a baráti összejöveteleket, a magasröptű eszmecserét. Hozzuk le a realitások talajára, ugyanakkor hagyjuk érvényesülni jó tulajdonságait. Némi erőfeszítés és önfegyelem árán jó magasviseletű lehet. Érzelmi élete bonyolult, ennek kellemetlen következményei lehetnek a tanulásban, ha nem figyelünk rá eléggé.

HIVATÁS: elektronika, informatika, fényképészet, területfejlesztés vagy újságírás.

ERŐS OLDALA: a jövő felé fordul. Optimista és eredeti, nagyon hűséges a barátságban. Fokozott önkritika jellemzi.

GYENGE OLDALA: különc. Állhatatlan, hangulata változékony. Ingerlékeny, nem szereti, ha parancsolnak neki. Túl idealista.

Vissza

HALAK

II.20-III.20.

Becsületesség, szellemesség, energia

CSECSEMŐ

Csendes álmodozó, békén hagyja szüleit. De micsoda nagy alvó! Ne aggódjunk, az álmok hasznára válnak. Lételeme a víz, imádja a fürdetést.

GYERMEK

Óriási szüksége van a jelenlétünkre. Fél a magánytól. A családi fészek megnyugtatja rendkívül érzékeny lelkét. Félénk. Próbáljunk neki segíteni, hogy legyen önbizalma, és biztassuk, hogy közeledjen másokhoz. Értessük meg vele, hogy nem leszünk mindig mellette. Kitűnő felfogású, könnyen megérti a dolgok rejtett lényegét.

KAMASZ

Látszólag nyugodt, de belül forong. Ez hatással lehet iskolai eredményeire. Előfordulhat, hogy sérelmeit fizikai fájdalmakban juttatja kifejezésre. Biztassuk, hogy mondjon el mindent; az irántunk való szeretet miatt nem mer beszélni a gondjairól. Mivel lelke mélyén kedves álmodozó, ne terheljük a saját mindennapi gondjainkkal. Később majd úgyis lesz benne része.

TANULÁS: lépésről lépésre kísérjük figyelemmel. Mindenáron örömet akar szerezni, ezért értékeljük az eredményeit. A közönyösséget gyűlöli a legjobban a világon. Nagyon érzékeny. Jelenlétünk roppant fontos neki. 7 és 15 éves kora között öltenek benne formát a dolgok. Ne hagyjuk álomvilágba menekülni. Vegyük rá, hogy rendszeresen végezze el a feladatait. Fokozott érzékenysége miatt félénkké válhat, a büntetéstől való félelme miatt füllenthet.

HIVATÁS: művészet, gyógyítás, pszichoanalízis, tánc, vallás vagy humanitárius szervezetek.

ERŐS OLDALA: megérzés, kedvesség, érzékenység és választékosság. Képes feláldozni érdekeit másokért.

GYENGE OLDALA: nehezen fejezi ki érzelmeit. Gyakran ábrándozik. Fokozott érzékenység. Érzékeny idegrendszer.

Vissza


napkapu.hu - online Ezoterikus, Feng-shui és Egészség portál - Ezo-Bolt
főszerkesztő: Dózsa Erika, erika@napkapu.hu
© 2005-2007 Dózsa Erika - minden jog fenntarva